Med Black Horse 2-teholiniment+MSM, dubbeleffekt, behandlas hästens leder, senor och muskler efter träning.
Först har den en kylande effekt som sänker svullnad, värme som uppstått på grund av ansträngning och inflammation.
Sedan börjar de eteriska oljornas värmande vätskeutdrivande och muskelspänning avkopplande effekt.

Bruksanvisning: Massera hästens muskler och ben med linimentet och låt ämnet verka. Linimentets effekt kan ökas med ett bandage som genomsläpper luft. Vid behandling använd gummihandskar. Använd inte på sårig hud. Skyddas från solljus. Farligt att fortära.

Förvaras utom räckhåll för barn.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Undvik utsläpp till miljön.

Innehåller: Aqua, Isopropyl alcohol, Eucalyptus Globulus (oil), Menthol, Triethanolamine, Camphor, Dimethyl Sulphone (DMSO2), Cetearyl Alcohol (and) Sodium Cetearyl Sulfate, food colour.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Black Horse Dubbelverkande+MSM 500 ml”