Black Horse Elektrolyytti innehåller mineraler som har flera gemensamma uppgifter vad gäller musklernas funktion. De transporterar nervimpulser till musklerna och åstadkommer musklernas rörelse. De reglerar även vätskebalansen i kroppen. I samband med kraftigt svettande förlorar hästen mycket av dessa för kroppens funktioner viktiga näringsämnen. I hård ansträngning svettas hästen t.o.m. 15-20 l/ timme. Elektrolytbristen syns framförallt som rubbningar i nervoch muskelfunktionerna. Symptomen är muskelkramper, nervstörningar, muskelsmärta och trötthet. I värsta fall kan följden vara t.o.m. värmeslag.

Black Horse Elektrolyt är en specialfoderprodukt, med vilken man lätt kan ersätta de näringsämnen som går förlorade då hästen svettas.

  • Black Horse Elektrolyt innehåller även magnesium, vitaminerna E, C och B1.

Produkten ges i kurer (1-3 dager) eller dagligen till hästar som är i hård ansträngning. Det ska finnas ständig tillgång till rent vatten.
Dos/ dag
hästar ………………… 40 g

Kan blandas i foder.

Finns även i mindre förpackning, 1 kilo.

 

Dagsdosen 40 g innehåller:

Kalium (K) 6 g
Natrium (Na) 4 g
Kalcium (Ca) 2 g
Kiselgur 1 g
Magnesium 1 g
Järn 80 mg
Vitamin E 200 mg
Vitamin C 120 mg
Vitamin B1 25 mg
fosfor 5 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaras på en torr plats, skyddad för solljus

Förpackningar 1 kilo och 4 kilo.

Förvaras på en torr plats, skyddad för solljus

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Black Horse Elektrolyt 4 kg”