Black Horse Is gel är användarvänligt och effektivt avkylande liniment för ansträngda muskler och leder. Försnabbar muskulaturens återhämtning, minskar svullnad och löser spänningar. Rekommenderas också att användas vid muskelvärk. Is gel innehåller inga färgämnen!

Is Gel är i en förpackning som är lätt att tömma. Inga onödiga upp och nedåt vändanden eller skakanden behövs att få den sista droppen från förpakcningen. Det är bara att stryka med fingret upp det sista som finns kvar 🙂

Bruksanvisning: Massera lätt hästens muskler och leder. Den effektiva verkningstiden är 3-6 timmar.
Skyddas mot solljus.

Förvaras utom räckhåll för barn.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Undvik utsläpp till miljön.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Black Horse Ice Gel 500 ml”