– för återhämtning
– elektrolyter
– löslig i vatten

Dietisk kompletteringsfoder för hästar med äpplesmak – för att återställa elektrolytbalansen vid kraftig svettning

Elektrolyter behövs för att upprätthålla kroppens vätske- och saltbalans, de är viktiga också för nerv- och muskelfunktionen.
Hästen mister elektrolyter i synnerhet när den svettas vid hårda träningspass/tävlingar/transporter och vid hetta. Brist avelektrolyter kan förorsaka nerv- och muskelstörningar (muskelkramper/smärta, nervstörningar, trötthet, sjunken prestationsförmåga).

Elektrolyten hjälper till att återställa vätskebrist som är förorsakad
av svettande och främjar så prestationsförmågan och återhämtningen.
Upperätthåller drick lusten.

Bruksanvisning och dosering:.

För korrigering av elektrolytbalansen efter riklig svettning.
För upprätthållande av vätskebalansen vid störningar i tarmkanalen. 25 g elektrolytpulver späds ut i rent hushållsvatten, ge som dryck eller blanda i fodret. En ny utspädd lösning skall tillredas dagligen. Elektrolytpulvret kan också blandas i fodret. Rekommenderad användningstid är 1-3 dagar. Vid användnig av elektrolytprodukten bör man se till att rent dricksvatten finns tillgängligt.

Äppel smak

Sammansättning i färdig utspednig:

Natrium 1800 mg/l
Kalium 825 mg/l
Klorider 1950 mg/l
Magnesium citrat 80 mg/l

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Black Horse Premium Electrolytes, 10 kg”