Hypoklorsyra (HOCL) för desinfektion har visat sig effektiv mot alla typer av mikrober, såsom bakterier, virus och svamp.

Skölj- och rengöringslösning för sår, skador, infektioner, irriterad hud samt för insekt- och fästingbett.
Spraya direkt på område som skall behandlas flera gånger om dagen. Idealt att använda tillsammans med
sårförband. Fukta sårförbandet med hydrobadet före du täcker såret med den.
Upprepa behandlingen flera gånger om dagen. Kan användas för alla däggdjur i alla åldrar.

Svider inte.

Innehåller 300-650 ppm (0,03-0,065%) hypoklorsyra (HOCL).

Samtidig användning av Sanocyn-produkterna Sanocyn Forte hydrobad och Sanocyn Forte hydrogel som är utvecklade att användas tillsammans i sårvården. En ordentlig sköljning med Sanocyn Forte hydrobad rengör effektivt de behandlade områdena. Efter det används Sanocyn Forte hydrogel som fäster sig bra, håller såret fuktigt och bildar en skyddande hinna, som bidrar till den naturliga läkningen. Bästa resultat erhålls då båda dessa  produkter kombineras i vården.

Alla Sanocyn forte-produkter uppfyller antidopningsriktlinjerna från FEI och FN (ADMR)

Endast för utvärtes bruk. Om medlet hamnar i ögonen, skölj genast med rikligt vatten.
Endast för lokalt bruk. Tom förpackning kan kastas i hushållsavfallet

Öppnad förpackning är hållbar i 3 mån.

Varningar: Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Förvaras i rumstemperatur, i skydd från
direkt solljus.

Alla Sanocyn forte-produkter uppfyller antidopningsriktlinjerna från FEI och FN (ADMR)

Ingredients
Aqua, Sodium Chloride,
Active Chlorine Released from
Hypochlorous Acid 300-650 ppm